Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Akkrediteret med bemærkninger

Fredag den 7. oktober blev Psykiatrien i Region Syddanmark indstillet til akkreditering med bemærkninger. Sygehuset har i hele uge 40 haft besøg af et hold af eksterne surveyors. Surveyteamet, der består af sundhedsfaglige medarbejdere fra hele landet, har i ugens løb været på besøg på de psykiatriske afdelinger i Middelfart, Odense, Augustenborg, Svendborg, Kolding, Esbjerg, Hviding, Haderslev og Fredericia.

Nogle delvist eller ikke opfyldte standarder

Oven på besøgene har surveyorne i afrapporteringen peget på områder, hvor sygehuset opfylder Den Danske Kvalitetsmodels standarder delvist eller ikke.

Sygehuset mangler blandt andet i nogle afdelinger at gennemføre brandkurser og brandøvelser. På hygiejneområdet skal kvaliteten nogle steder højnes, når det handler om opbevaring og håndtering af fødevarer. Desuden gennemfører sygehuset endnu ikke alle steder medarbejderudviklingssamtaler systematisk.

Engagerede medarbejdere med faglig stolthed

Margit Asser, der til daglig er centerdirektør på Psykiatrisk Center Sct. Hans, stod for afrapporteringen.

- Vi har været mange steder og set på alle områder i standarderne - og har gået over 40 patienttracere (gransket patientforløb, Red.). I kan være stolte af, at I har god ledelse med balance mellem central og decentral tilgang. Det skaber ansvar, udvikling og læring, sagde hun og roste sygehuset for, at det har formået at skabe en sammenhængende psykiatri på trods af mange organisatoriske omlægninger - samt at sygehuset præsterer godt tværsektorielt arbejde.

Margit Asser fremhævede desuden, at surveyorne var blevet mødt af et engageret og læringsparat personale med faglig stolthed. Hun sluttede sin afrapportering med at oplyse, at surveyteamet anbefaler, at Psykiatrien i Region Syddanmark akkrediteres med bemærkninger.

Surveyteamet sender nu sin rapport til IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), og teamet vurderer ikke, at et genbesøg er nødvendigt.

Er IKAS enig, skal sygehuset i gang med at opfylde de delvist og ikke opfyldte standarder samt efterfølgende udarbejde dokumentation for, at de er opfyldt. Dernæst kan sygehuset blive akkrediteret uden bemærkninger.

Godt gået

- Det er godt gået! Naturligvis er vi klar over, at et engagement i den målestok kun er muligt at præstere i kortere tid ad gangen. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi fortsat og vedholdende arbejder med kvalitetskultur, sagde administrerende sygehusdirektør Peter Henriksen efter afrapporteringen. Han betegnede akkrediteringsprocessen som en løftestang, der har rettet alles fokus mod kvalitet.

Chokolade til alle

Sygehusledelsen har valgt at takke hver medarbejder i psykiatrisygehuset for en stor kvalitetsindsats med en gaveæske med chokolade. Gaveæskerne lander på afdelingerne i løbet af mandag den 10. oktober.Yderligere oplysninger:
  • Administrerende sygehusdirektør Peter Henriksen, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 2026 1411
  • Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 2010 1931

Siden er sidst opdateret 9-10-2011Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring