Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Kvalitetstjek af rammer og arbejdsgange

Fra mandag den 3. oktober til og med fredag den 7. oktober 2011 afholdes der ekstern survey i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Den eksterne survey er et systematisk kvalitetstjek af rammer og arbejdsgange ud fra Den Danske Kvalitets Model.

En mindre gruppe eksterne kvalitetskonsulenter kommer rundt i de psykiatiske afdelinger - observerer patientbehandlingen og taler med personalet.

Som patient eller pårørende kan du også blive spurgt. Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at deltage - og patienterne adspørges efter forudgående samråd med det sundhedsfaglige personale.
 

Hvorfor gennemfører vi ekstern kvalitetskontrol?
Det er vigtigt for os løbende at måle på kvalitet og patientsikkerhed, så vi kan rette op på eventuelle kvalitetsbrist og lære af vores erfaringer. Det er grundlaget for, at vi kan give vores patienter en behandling af høj kvalitet.

Samtidig er den eksterne kvalitetskontrol en forudsætning for, at Psykiatrien i Region Syddanmark kan blive godkendt og opnå akkreditering ud fra Den Danske Kvalitets Model, der frem over sætter standarderne for  kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.
 

Spørgsmål?
De eksterne kvalitetskonsulenter (surveyors) bærer navneskilt. Du er velkommen til at henvende dig til sygehuspersonalet, hvis du har spørgsmål i forbindelse med den eksterne survey.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 9-10-2011Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring