Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Værn om den åbne dør

Den 21. juni 2011 var der møde i Psykiatrisk Dialogforum. Her mødes regionsrådspolitikere og repræsentanter fra psykiatriens patient- og pårørendeforeninger en gang i kvartalet mødes for at drøfte stort og småt fra Psykiatrien i Region Syddanmark.

Nyt behandlingstilbud til psykisk syge med misbrug
Et af emnerne på den lange dagsorden for mødet var et nyt behandlingstilbud i Toftlund for mennesker, som både har en psykisk lidelse og et misbrug.

Den 1. januar 2011 overtog regionen Misbrugscenter Sønderjylland fra Tønder Kommune. Centret er blevet sammenlagt med det socialpsykiatriske tilbud Flydedokken i Fredericia, og drives nu som Center for Misbrug og Socialpsykiatri. 

Centerleder Ole Nielsen orienterede om den nye udviklingsplan for centret.

Kommunerne i Region Syddanmark har i høj grad efterspurgt et tilbud, som kan magte behandlingen af mennesker, som har et misbrugsproblem sideløbende med deres psykiske lidelse.

Tidligere er denne målgruppe delvist faldet mellem to stole, idet de kommunale misbrugscentre ikke kan varetage den psykiatriske behandling, og behandlingspsykiatrien samtidig ikke er gearet til at håndtere misbrugsproblematikken.

Med Center for misbrug og socialpsykiatri er der nu et behandlingstilbud, som præcist er målrettet denne gruppe mennesker.

Samarbejde med distriktspsykiatrien
Centret har etableret et samarbejde med Distriktspsykiatri Haderslev, og kriterierne for at modtage behandling er, at man er i stand til at være i et stoffrit miljø, at man er motiveret for behandlingen, og at behandlingen indgår som en del af hjemkommunens handleplan.

Centerleder Ole Nielsen fortalte, at udviklingsplanen lægger op til, at centret skal være et såkaldt §110 tilbud, hvilket betyder, at man som borger eller pårørende kan henvende sig direkte til centret.

I Psykiatrisk Dialogforum var der overvældende opbakning til denne beslutning blandt både foreningsrepræsentanter og politikere, og Jens Møller (V) opsummerede den generelle holdning således:

- Værn endelig om muligheden for at man kan banke på døren. Det giver tryghed!

Læs mere
Referat fra mødet i Psykiatrisk Dialogforum den 21. juni 2011.


Siden er sidst opdateret 1-7-2011Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring