Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilPh.d. grad for forskning i tidlige tegn på skizofreni hos børn og unge

Ph.d. grad for forskning i tidlige tegn på skizofreni hos børn og unge

Anne Dorte Stenstrøm, afdelingslæge i Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding, modtog den 25. marts sin Ph.d. grad i auditoriet på Syddansk Universitet i Kolding.

Hun har beskæftiget sig med psykiatri siden hun blev uddannet læge i 199. Det første halvandet år arbejdede hun i almenpsykiatrien i Middelfart. Det gav hende lysten til at arbejde med børn og unge og at forske i årsagerne til de lidelser, der ubehandlet i børneårene kan virke invaliderende og kroniske i voksenårene.

I de godt 10 år hun har været ansat i børne- og ungdomspsykiatrien i Kolding og Odense, har hun skrevet artikler om bl.a. skizofreni hos børn, behandling af Tourettes syndrom med Aripiprazol og stigende incidensrate af skizofreni hos børn og unge. Interessen for skizofreniudvikling og erfaringer fra det daglige kliniske arbejde på afdelingerne i Kolding og Odense bragte hende på sporet af ph.d.-projektet.

Kvalitativ undersøgelse
Hovedundersøgelsen i ph.d.-projektet er en kvalitativ interviewundersøgelse af børn og unge, der fik stillet diagnosen skizofreni, inden de var fyldt 16 år. Disse børn og unge, deres forældre og en professionel fx pædagog eller lærer, der kendte barnet godt, er alle blevet interviewet om de første symptomer, de bemærkede.
Fælles for børnene og de unge er, at der skete forandringer i de subjektive oplevelser længe før, de viste tegn på adfærdsændringer.

Sidste år offentliggjorde Anne Dorte Stenstrøm resultatet af en undersøgelse ”Stigende incidensrate af skizofreni hos børn og unge”, som er en mindre delundersøgelse i ph.d.-projektet. Den viste, at op mod 75 pct. af alle børn og unge havde haft kontakt til børne- og ungdomspsykiatrien i perioden før første skizofrenidiagnose, hvor de havde fået diagnosticeret andre psykiatriske lidelser. Drengene havde typisk en diagnose inden for autisme eller misbrug, mens pigerne havde diagnoser inden for depression, angst eller OCD. Hvorvidt skizofrenidiagnosen var under udvikling på daværende tidspunkt, er uvist.

Tidligere indsats
Hypotesen i ph.d.-projektet ”Tidlige tegn på skizofreni hos børn og unge” er, at der sker forandringer i de subjektive oplevelser længe før, der opstår adfærdsændringer.
Traditionelt set har behandlingssystemet især haft fokus på de adfærdsmæssige forandringer, når diagnosen skizofreni stilles. Med hypotesen er der åbnet op for, at der kan forskes mere i de tidlige symptomer, særligt ændrede subjektive oplevelser.
Hypotesen peger desuden hen imod, at det psykiatriske behandlingssystem kan blive bedre til at spørge mere ind til, hvordan barnet eller den unge oplever sig selv, sin krop, sine følelser, tanker og verdenen og ad den vej spore subjektive oplevelsesforandringer, der kan pege på skizofreni, så der tidligere kan gøres en indsats.

Anne Dorte Stenstrøm er 43 år, gift og mor til to drenge på 12 og 15 år. Familien bor i Strib ved Middelfart.


FAKTA
Anne Dorte Stenstrøms ph.d.-projekt ”Tidlige tegn på skizofreni hos børn og unge” er udgået fra Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding og Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Vejledere på projektet

  • Overlæge, ph.d. Birgitte Dehlholm-Lambertsen, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
  • Overlæge, ph.d., Peer Nøhr-Jensen, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Bedømmelsesudvalg

  • Overlæge, ph.d. Pia Jeppesen, Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Brøndby
  • Børne- og Ungelæge, ph.d. Margareta Maunsbach, Århus Kommune
  • Professor, ph.d. Helle Ploug Hansen, Helbred, Menneske, Samfund, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (formand)


Yderligere oplysninger:
  • Anne Dorte Stenstrøm, anne.dorte.stenstroem@slb.regionsyddanmark.dk, tlf.nr. 63 40 01 80/6126 6446.


Tilknyttede filer

Siden er sidst opdateret 24-3-2011Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring