Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatriens evige dilemma

Af regionsrådsformand Carl Holst og næstformand i psykiatriudvalget Bente Gertz Hansen

Oven på et par episoder tilbage i august måned, hvor flere retspsykiatriske patienter stak af fra det psykiatriske hospital i Århus, var der en stor debat om, hvordan vi sikrer, at psykisk syge kriminelle, der er dømt til behandling, ikke flygter fra afdelingerne.

Fra flere sider blev der dengang råbt op om mere tvang – for eksempel blev det foreslået, at lovgivningen skulle ændres, så der blev mulighed for at låse de retspsykiatriske patienter inde på deres værelser om natten.

Men mere tvang er ikke den rigtige vej at gå. Det sagde vi dengang, og det mener vi stadig. Tværtimod – vi skal arbejde hen i mod at reducere brugen af tvang. Det må være den rigtige vej, hvis vi vil udvikle vores velfærdssamfund på en ordentlig måde.

Vi skal huske på, at vi ikke taler om fanger, som skal straffes med indespærring, men om syge mennesker, der har krav på vores hjælp og et godt behandlingstilbud.

I overensstemmelse med det vælger vi i Region Syddanmark derfor også at gå en anden vej i vores arbejde med at forebygge, at de retspsykiatriske patienter stikker af. Vi er på vej med et forslag om en række foranstaltninger, der skal være med til at sikre, at de retspsykiatriske patienter bliver i deres behandling på afdelingen, og som omvendt ikke krænker patienterne og griber unødigt ind i deres hverdag.

På grund af væksten i antallet af psykisk syge, der bliver dømt til behandling i vores region, er nogle af disse patienter indlagt på almenpsykiatriske afdelinger. I øvrigt noget der sker over hele landet. Det er bestemt ikke en optimal løsning, men der er tale om de patienter, som man vurderer uden problemer kan behandles i almenpsykiatrien.

De afdelinger, der rummer retspsykiatriske patienter, vil vi midlertidigt sikre med blandt andet udvendige videokameraer og  belysning på facaderne. Det skal understreges, at for eksempel kameraerne bliver etableret langs skellene og derfor ikke ”dækker” områder, hvor patienterne normalt færdes i det daglige.

Fra flere sider er der nu udtrykt bekymring om denne midlertidige sikring. Bekymringen går blandt andet på, at denne nye overvågning går ud over de ”almindelige” patienter på de almenpsykiatriske afdelinger. Vi indrømmer, at vi står i et dilemma. Men vi vælger en løsning, som griber mindst muligt ind i patienternes hverdag, hvis de ikke er på afveje. Helst ville vi undgå den slags foranstaltninger, men vi mener det forslag, vi arbejder med, går an. Specielt når alternativet er tvangsforanstaltninger, der er langt mere indgribende i den enkelte patients hverdag. Vi har at gøre med psykiatriens evige dilemma.

Vi vil også gerne understrege, at der er tale om en midlertidig foranstaltning. I begyndelsen af 2013 står der en ny retspsykiatrisk afdeling klar i Middelfart. Den kommer til at rumme 70 sengepladser mod de 44 retspsykiatriske sengepladser, som der i øjeblikket er til rådighed i Region Syddanmark.   

Vi synes, at vi med denne sikring har fundet en god løsning, som går an. Vi gennemfører en lempelig sikring, som imødekommer samfundets krav om at patienterne ikke kan flygte og som samtidigt ikke generer hverken de retspsykiatriske eller almenpsykiatriske patienter i deres behandling og dagligdag.

I øvrigt illustrerer diskussionen psykiatriens evige dilemma. På den ene side kræver man, at vi spærrer de retspsykiatriske patienter inde og på den anden side forarges man over, at vi sikrer vores afdelinger.

 

Læs også nyhed om sikring af almenpsykiatriske afdelinger.


Siden er sidst opdateret 17-12-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring