Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Sikring af almenpsykiatriske afdelinger

Sikkerheden på de almenpsykiatriske afdelinger i Augustenborg, Kolding, Odense, Svendborg og Vejle skal øges.

De almenpsykiatriske afdelinger skal have flere alarmer, udendørs belysning og videoovervågning. Det sker for at undgå, at den lille gruppe af retspsykiatriske patienter, som pt. er indlagt på afdelingerne, pga. den aktuelle pladsmangel i Retspsykiatrien, ikke stikker af.

Psykiatriudvalget besluttede på sit møde den 16. november at anmode Regionsrådet om en bevilling på 1.725.000 kr. til sikring af de almenpsykiatriske afdelinger, som i dag huser retspsykiatriske patienter.

Baggrunden er en undersøgelse, foretaget af chef for Arbejdsmiljø & Sikkerhed, Bo Jonø, Psykiatrien i Region Syddanmark. Undersøgelsen viser, at der i løbet af de seneste 3 år har været omkring 50 forsøg på flugt fra de almenpsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

Afdelingerne i Augustenborg, Kolding, Odense, Svendborg og Vejle tegner sig for tilsammen 98 pct. af flugtforsøgene – medens afdelingerne i Haderslev, Middelfart og Esbjerg kun har oplevet patientflugt i begrænset omfang. Sikringen af afdelingerne i Middelfart og Esbjerg indgår i forvejen, som en naturlig del af den aktuelle byggeplanlægning.

Beslutningen om en midlertidig sikring af de almenpsykiatriske afdelinger er sket ud fra et ønske om at nedbringe antallet af flugtforsøg og dæmme op for narkoindsmugling på de pågældende afdelinger.

Det har samtidigt været vigtigt for psykiatriudvalget at sikre en afbalancering af ovennævnte med ressourceforbruget og hensynet til de almenpsykiatriske patienter på afdelingerne. Således sagde psykiatriudvalget nej til en udvidet løsning med opsætning af højere hegn omkring de udendørs områder.

Fra 2013 vil de retspsykiatriske patienter blive samlet på de nye retspsykiatriske afsnit i Middelfart. Her bliver der plads til 70 patienter. Aktuelt har psykiatrisygehuset 44 retspsykiatriske døgnpladser, fordelt mellem Ribe, Odense og Middelfart.

Vil du vide mere?

Baggrundsnotat


Siden er sidst opdateret 17-11-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring