Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Hvorfor handler det altid om sengene?

Som sædvanlig var der stor diskussionslyst, da repræsentanter fra regionsrådet tirsdag den 12. oktober mødtes med repræsentanter fra psykiatriens patient- og pårørende foreninger i Psykiatrisk Dialogforum.

Følgende blev drøftet på mødet:

  • Landsdækkende indsats mod stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom
  • Status på udmøntningen af Danske Regioners ”En psykiatri i verdensklasse” i Region Syddanmark
  • Budgettilpasningers konsekvenser for patienterne
  • Ny vision for Region Syddanmarks Sundhedsvæsen
  • Høring om kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  • Retspsykiatri
  • Drøftelse af foreningers hjælp til bedre ressourceudnyttelse
  • Strategi for patientkommunikation i psykiatrien
  • Ny lov om tvungen opfølgning

Lokalpsykiatrien som omdrejningspunkt
Statusredegørelsen om, hvor langt Psykiatrien i Region Syddanmark er med at opfylde intentionerne i Danske Regioners udspil ”En psykiatri i verdensklasse”, gav anledning til den længste drøftelse.

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov indledte med at orientere om bl.a. status i forhold til at opfylde målet om, at lokalpsykiatrien fremover skal være både indgangsport og omdrejningspunkt i psykiatrien – med sengeafdelingen som back-up, når det er nødvendigt.

Etableringen af de fysiske rammer går hurtigt, og der er godt gang i arbejdet med at få præciseret, hvilken vifte af behandlingstilbud, der skal indgå i lokalpsykiatrien. Den allerstørste udfordring bliver dog at overvinde de mentale barrierer:

- Vi kan godt lave en intensiv indsats, der hvor borgerne bor, men det skal både patienter, pårørende og fagfolk vænne sig til, for vi er alle sammen vant til at tænke senge, understregede Ole Ryttov.

Det fik regionsrådspolitiker Claus Warming (V) til at undre sig over, hvorfor sengepladserne næsten altid kommer i fokus, når talen falder på psykiatri.

Hertil svarede Ole Ryttov, at det tager tid at ændre en over 100 år gammel kultur. Der er mange forudfattede meninger, som er svære at ændre, og det er derfor nødvendigt at holde fokus på det langsigtede perspektiv.

Positive foreningsrepræsentanter
Foreningsrepræsentanterne tog generelt rigtig godt imod statusredegørelsen.

Steen Andersen fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade gav den skudsmålet ”godt arbejde”, men han udtrykte samtidig håb om, at regionerne, KL, regeringen og foreningerne på et tidspunkt kan sætte sig sammen og lave én fælles plan for, hvordan psykiatrien i Danmark skal udvikle sig.

Både Jeppe Bruun-Petersen fra Sind og Minna Holm-Nielsen fra LAP erklærede sig enige i målsætningen om at udbygge lokalpsykiatrien. De har begge erfaringer med, at den tætte kontakt mellem patient og et opsøgende behandlingsteam kan gøre en stor forskel for den enkelte patient.

Hertil tilføjede Steen Andersen, at behandling i nærområdet ikke altid er at foretrække – i de specialiserede tilfælde er det vigtigere at få det bedste behandlingstilbud frem for det nærmeste.

Det er der dog taget højde for i både regionens psykiatriplan og i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, fortalte ledende overlæge Bodil Espensen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg.

Læs mere
Du kan læse det fulde referat her:

Referat fra mødet

Beskrivelse af Psykiatrisk Dialogforum


Siden er sidst opdateret 14-10-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring