Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Flere penge til syddansk psykiatri

Psykiatrien i Region Syddanmark får med Budget 2011 tilført 45 mio. kroner til sit budget, som i dag er på 1,2 mia. kroner. Pengene skal bruges til at afvikle ventelister og til at øge aktiviteten både på voksen- og på børne- og ungdomsområdet.

Desuden er der ekstra penge til at etablere lokale PsykInfo-satellitter i de lokalpsykiatrier, som er på vej i hele regionen. Satellitterne skal fungere som en integreret del af behandlingstilbuddene.

En del af de ekstra penge skal også bruges til at sikre de fysiske rammer på almenpsykiatriske afdelinger med indlagte retspsykiatriske patienter. Midlerne afsættes allerede fra 2010. Fra 2013 samles alle retspsykiatriske patienter i en ny regional retspsykiatri i Middelfart.

Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet på vej
Forretningsudvalget lagde også på sit møde den 15. september 2010 op til, at der skal laves en analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrisygehuset. Nøgletallene viser samlet set høj produktivitet i den psykiatriske behandling. Psykiatrisygehuset har relativt lavere udgifter og færre ansatte end i andre regioner. Samtidig er der stor forskel på produktiviteten i de enkelte afdelinger og funktioner i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Det nationale indikatorprojekt (NIP), efterlevelse af servicemål, patienttilfredshedsundersøgelser, tilfredshed hos pårørende, brugen af løbende faglige evalueringer osv. skal sammen med vurderinger af, hvad særlige geografiske og demografiske forhold kan betyde, danne grundlag for analysen.

Fakta om Region Syddanmarks budget

  • Region Syddanmarks 2011-bruttobudget er på 25 mia. kroner
  • For de penge leverer 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere
  • Region Syddanmarks 2011-budget bliver endeligt vedtaget på regionsrådets møde den 27. september 2010

Mere information


Siden er sidst opdateret 17-9-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring