Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Fokus på bivirkninger

En undersøgelse fra 2009 foretaget af Lægemiddelstyrelsen og Lægeforeningen viser, at to ud af tre sygehuslæger oplever alvorlige eller uventede bivirkninger i løbet af et år. Alligevel modtager Lægemiddelstyrelsen kun ca. 600 indberetninger fra sygehuslæger hvert år via www.meldenbivirkning.dk.  

Hver gang der bliver meldt én bivirkning, er der altså ca. 50, der ikke bliver meldt. Undersøgelsen viser, at lægerne er usikre på reglerne for, hvornår de skal melde en bivirkning.

Psykiatrien i Region Syddanmark deltager i foråret i en kampagne, der skal rette op på den statistik.

Sikkerhed for fremtidens patienter
- Vi blev lige efter nytår spurgt af Lægemiddelstyrelsen, om vi ville være med i kampagnen, og det sagde vi selvfølgelig ja til. Bivirkninger er et område, det er vigtigt at have fokus på, det handler jo om sikkerheden for fremtidens patienter, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Alle læger har modtaget et brev om kampagnen, og de uddannelsesansvarlige overlæger er i gang med at planlægge undervisning i, hvornår bivirkninger skal meldes, og hvordan man helt konkret gør.

Lægerne vil gerne
Lægemiddelstyrelsen oplever, at sygehusene af hensyn til patientsikkerheden har stor interesse i, at bivirkninger bliver indberettet.

- Lægerne er positivt indstillede, de får det bare ikke gjort. Og det er uheldigt, fordi mulighederne for at opdage nye alvorlige eller uventede bivirkninger er stor på sygehusene. Her bliver ny medicin typisk først introduceret, og her bliver der også brugt mest medicin. Derfor er det meget vigtig at kende medicinens sikkerhedsprofil, siger Karina Markersen, sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen.

Pilotprojekt på fem sygehuse
I alt fem sygehuse deltager netop nu i kampagnen, der er en pilotfase forud for en landsdækkende kampagne. De fem pilothospitaler er Køge Sygehus, Vejle Sygehus, Aalborg Sygehus, Regionshospitalet Herning og Psykiatrien i Region Syddanmark – repræsenteret ved Almenpsykiatrisk Afdeling Middelfart.

Formålet med pilotkampagnen er at teste form og materialer, inden den landsdækkende kampagne sættes i gang.

I marts skal erfaringerne opsamles og vurderes, før kampagnen rulles ud til samtlige hospitaler i Danmark henover foråret og sommeren.

I undersøgelsen fra 2009 blev alle godt 11.000 sygehuslæger inviteret til at deltage. Ca. 3.500 udfyldte spørgeskemaet. Undersøgelsen er omtalt i Ugeskrift for Læger nr. 48 2009.


Siden er sidst opdateret 22-3-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring