Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Øget tilfredshed med regionens psykiatri

75 pct. af de patienter, der har deltaget i Danske Regioners netop offentliggjorte tilfredshedsundersøgelse, tildeler Psykiatrien i Region Syddanmark fire (godt) eller fem (enestående) stjerner for det samlede indtryk. Ved undersøgelsen i 2005 var tallet 68 pct.

Når det gælder tilfredsheden blandt pårørende har Psykiatrien i Region Syddanmark fortsat noget at arbejde med. Tilfredsheden har dog fået et markant løft siden undersøgelsen i 2005, hvor 34 pct. tildelte fem eller fire stjerner. I 2009 giver 50 pct. af de pårørende fire eller fem stjerner.

Åbenhed, dialog og borgerinddragelse
Region Syddanmark arbejder målrettet på, at psykiatriske patienter og deres pårørende skal være tilfredse med behandling og pleje.

- Jeg ser de gode resultater for Region Syddanmark som et udtryk for, at vi har patienten i centrum og at vores fokus på åbenhed, dialog og borgerinddragelse nytter. Patienter og pårørende er uundværlige samarbejdspartnere i hverdagen ude på afdelingerne, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Der er ingen tvivl om, at det vedholdende fokus på samarbejdet med patienter og pårørende, bærer frugt. Der er stadig et stykke vej før vi er helt i mål, men vi fortsætter arbejdet, siger Carl Holst.

Borgere og politikere i dialog
Siden foråret 2009 har syv medlemmer af regionsrådet jævnligt mødtes med syv repræsentanter fra patient- og pårørendeorganisationerne i regi af Psykiatrisk Dialogforum.

- Psykiatrisk Dialogforum er et godt eksempel på, hvad det kan føre med sig, når politikere mødes med borgerne i direkte dialog. Arbejdet i Psykiatrisk Dialogforum er et levende udtryk for, at regionsrådets vision om brugerinddragelse føres ud i livet. Samspillet mellem psykiatri og borgere er blevet debatteret livligt på møderne, siger Jytte G. Lauridsen (DF), formand for Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri.

Pårørende i Psykiatrien
I 2009 har Psykiatrien i Region Syddanmark sideløbende været aktiv i det landsdækkende kvalitetsprojekt ”Pårørende i Psykiatrien”. Fire syddanske teams arbejder i projektet med at udvikle et samarbejde med pårørende og med at gøre informationen til de pårørende bedre.

Fakta
Tilfredshedsundersøgelsen er blevet gennemført i perioden 1. januar 2009 til 31. maj 2009 på 34 almenpsykiatriske, ældrepsykiatriske og retspsykiatriske afsnit i Region Syddanmark.

Patienterne har blandt andet svaret på spørgsmål om, hvordan de er blevet modtaget på afsnittet, om der var god kontakt til personalet og om personalet udviser respekt og hensyn, om de fysiske rammer er i orden og om information om sygdom og behandling er i orden.

Link til nyhed og baggrundsmateriale hos Danske Regioner og Sundhed.dk.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Carl Holst (V), regionsrådsformand, Tlf. 4032 5210
  • Jytte G. Lauridsen (DF), formand for Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri, Tlf. 5130 9919
  • Agnete Philipsen, direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark, Tlf. 2899 3574

Siden er sidst opdateret 26-11-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring