Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Fokus på pårørende

Fire teams fra Psykiatrien i Region Syddanmark deltog i det landsdækkende kvalitetsprojekt "Pårørende i Psykiatrien". Resultaterne fra projektet blev offentliggjort i slutningen af november 2009.

Den landsdækkende psykiatriundersøgelse fra 2005 viste generelt lav patienttilfredshed. Undersøgelsens resultater fik Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med flere til at tage initiativ til kvalitetsprojektet ”Pårørende i Psykiatrien”.

Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland har stået for projektet, og resultaterne fra det landsdækkende projekt kom i slutningen af november 2009. De viser blandt andet, at de fire syddanske teams har gjort store fremskridt på nogle områder og kan forbedre sig på andre.

De fire teams der har repræsenteret Psykiatrien i Region Syddanmark er

  • Afsnit P2 fra Almenpsykiatrisk Afdeling Middelfart
  • Distriktspsykiatri Middelfart
  • Dagafsnittet på Almenpsykiatrisk Afdeling Odense
  • Afsnit E32 på Almenpsykiatrisk Afdeling Vejle

Kvalitetsmålingen af projektet er foretaget via en minilandsundersøgelse i begyndelsen af 2009. Her er der sat fokus på, om målet med kvalitetsprojektet - at forbedre pårørendes oplevelse med mindst 30 procent – er nået. Alle deltagene teams er blevet målt på pårørendes samlede tilfredshed med personalet.

Initiativ til kontakt - og inddragelse
Blandt andet på spørgsmålet om personalet tager initiativ til kontakt med pårørende har de syddanske teams gjort store fremskridt siden 2005. Afsnit P2 fra Middelfart har forbedret sig med 47 procent og dagafsnittet i Odense med 31 procent.

På spørgsmålet om personalet inddrager pårørende har Distriktspsykiatri Middelfart forbedret sig med 77 procent - og E32 fra Vejle med 150 procent. Hvilket dækker over en fremgang fra 36 procent i 2005 til 90 procent i 2009.

På spørgsmålet om pårørendes samlede indtryk af kontakt med personalet er resultatet blandet. Her scorer dagsnittet på Almenpsykiatrisk Afdeling Odense -6 procent og Afsnit P2 i Middelfart scorer -25 procent. De to andre teams – Distriktspsykiatri Middelfart og Afsnit E32 i Vejle – har henholdsvis 76 og 22 procents fremgang.

Temadag om samarbejde
Psykiatrien i Region Syddanmark markerede afslutningen af projektforløbet midt i september 2009 med en temadag om samarbejde. 90 personer deltog i temadagen, som var målrettet patienter, pårørende og personale.

Fokus i projektet
På landsplan har 20 tværfagligt sammensatte teams deltaget. De repræsenterer 18 psykiatriske sengeafsnit og syv psykiatriske ambulatorier.

Teamene har i projektet arbejdet med at gøre informationen til pårørende bedre - både om patientens sygdom og behandling og om psykiatriens og interesseorganisationernes støttetilbud til pårørende.

Desuden har man arbejdet med at udvikle samarbejdet med og medinddragelsen af pårørende. Målgruppen er voksne pårørende til voksne patienter.

Psykiatrien i Region Syddanmark har fortsat fokus på at udvikle og forbedre samarbejdet med pårørende. Det sker blandt andet ved, at erfaringerne fra projektforløbet udbredes til hele organisationen.

Desuden udvikles samarbejdet løbende i Psykiatrisk Dialogforum, der består af syv repræsentanter fra psykiatriens foreninger og syv medlemmer af regionsrådet.

Læs mere:
Evalueringsrapport om "pårørende i Psykiatrien"
Temahæfte "Pårørende i Psykiatrien"
Danske Regioner
Psykiatrisk Dialogforum


Siden er sidst opdateret 26-11-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring