Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Som at rejse et telt midt i en orkan

Med over 80 tilmeldinger og 30 på venteliste var der på forhånd stor interesse for PsykInfos temadag om borderline i Vejle lørdag den 28.marts. Og de mange pårørende, patienter og fagfolk fra psykiatrien fik rigtig meget brugbar viden med hjem.

Dagen blev indledt med oplæg om behandlingstilbuddene i henholdsvis Middelfart, Vejle og Kolding.

Selvom om tilbuddene er forskellige i form og indhold, er der en række fællestræk:

Patienten skal være meget motiveret, da der er tale om forløb af 1-2 års varighed. Og det handler primært om at give patienten nogle værktøjer til at håndtere sine følelser og impulser og dermed forbedre relationen til omgivelserne.

De fleste får det bedre af behandlingen, men det kræver en ihærdig indsats fra alle parter. Som psykolog Margit Lange fra psykiatrisk afdeling i Vejle med et smil konstaterede:

- At gennemføre færdighedstræning med en borderline patient svarer til at forsøge at lære en person at rejse et telt midt i en orkan!

Rådgivning og erfaringsudveksling i fokus

De fleste af temadagens deltagere var pårørende til borderline patienter, og den livlige snak i pauserne tyder på, at der er stort behov for at mødes og få en snak med andre, som kender den frustration og afmagt, som man kan føle i situationen.

Derfor blev der også lyttet opmærksomt, da medarbejdere fra PsykInfo fortalte om PsykInfos kurser for pårørende til patienter med borderline og om PsykInfos øvrige rådgivningstilbud.

Rådgivning kan man også få i Borderlineforeningen, som på temadagen var repræsenteret ved formand Henriette S. Nielsen og næstformand Kim F. Pedersen. De redegjorde for foreningens formål og tilbud, men stort indtryk gjorde også deres personlige beretninger, som blev leveret med både alvor og galgenhumor.

Ønske om alternativ til førtidspension

Dagens sidste oplæg blev leveret af socialrådgiver Anna Lauersen, som med udgangspunkt i en fiktiv case beskrev den sociale lovgivning, som det kan være godt at have kendskab til, når man er psykisk syg eller er pårørende til en med en psykisk lidelse.

Både blandt patienter, pårørende og fagfolk blev der i den forbindelse udtrykt ønske om et alternativ til førtidspensionen.

Pensionen kan være god, fordi den fjerner den økonomiske usikkerhed og de mange krav, som er forbundet med at modtage kontanthjælp. En førtidspension kan skabe en ro, som kan give overskud til at gennemføre en behandling med godt resultat. Til gengæld kan man jo netop få det bedre, og derfor ville det for nogle mennesker med en psykisk lidelse måske være bedre med en åremålsbestemt rehabiliteringsydelse.

Indtil det måske bliver en realitet, er der grund til at holde fast i Anna Lauersens slutbemærkning:

- Selvom man er på førtidspension, kan man godt få et godt liv med uddannelse og et job på skånsomme vilkår.


Fakta om borderline

Borderline er en personlighedsforstyrrelse, som rammer ca. 2-3 % af befolkningen.

Mennesker, som lever med borderline, har ofte et liv med ustabile relationer til andre, et forstyrret og usikkert selvbillede, og har ofte problemer med at regulere følelser. Det betyder, at personen kan komme til at handle meget impulsivt og være meget konfliktsøgende. Mange med borderline har en usikker og negativ selvopfattelse og har en tendens til selvskadende adfærd.


Læs mere

Borderlineforeningens hjemmeside: www.borderlineforeningen.dk

PsykInfos hjemmeside: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


Næste kursus
for pårørende til borderline patienter begynder lørdag den 16. maj.

Du kan læse mere om kurset på PsykInfos hjemmeside.

På grund af den overvældende interesse vil temadagen blive gentaget et andet sted i Region Syddanmark til efteråret.


Siden er sidst opdateret 30-3-2009Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring