Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Opskrift til succesprojekt: Masser af gejst

Ambulantsygeplejerske Tina Lindtofte, Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding-Augustenborg, har for længst valgt følgende indstilling til tilværelsens udfordringer: ”Er det her noget, jeg kan gøre noget ved? Hvis det er noget, der fx er besluttet på Christiansborg og bare skal føres ud i livet, så er det ikke min kamp.”

Den indstilling har formentlig været afgørende for Den Trygge Vejs succes. Et projekt, som hun har været projektleder for. Projektet, der løber med Kolding Kommunes PPR og Handicap- og Familierådgivning, var lige som alle andre projekter, der går på tværs af sektorer, udsat for stor tvivl og skepsis i begyndelsen.

Den Trygge Vej

Tekst: Charlotte S. Nygaard. Foto: Jonas Ahlstrøm.

- Projektet er blomstret op nedefra og begyndte med en temadag, hvor det involverede personale fra psykiatrien, PPR og Handicap- og Familierådgivning var sammen om at udvikle det. Vi havde mange diskussioner, og der blev talt meget om, at vi jo ikke sad i samme hus og heller ikke havde ens snitflader. Men fælles for os alle var, at vi var enige om at holde fokus på kerneopgaven – nemlig at give forældrene en bedre og mere sammenhængende oplevelse, fortæller hun.

Viste gejst

Tina Lindtofte var ikke selv koblet til projektet fra dets spæde begyndelse. Hun kom først på banen, da hendes forgænger skulle på barselsorlov.

- Det har været vigtigt for mig at vise gejst, at holde gryden i kog og at fastholde fokus på patienterne og deres forældre og hele tiden indgå dialog for at tage tingene undervejs,” siger hun.

Hun lægger ikke skjul på, at udfordringerne ved at få et treårigt projekt til at blive en succes ikke blev mindre af, at der skulle planlægges en fusion samt implementeres nye pakkeforløb, nye udredningsgarantier samt Cosmic.

- Jeg vægtede en høj grad af kommunikation på tværs og havde nok foretrukket, at vi havde mødtes mere face-to-face, men det kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre. Så en del af møderne er taget over mail. Men det har været vigtigt for at vise gejsten,” siger hun.

Rent organisatorisk bestod projektgruppen af personale fra Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding-Augustenborg samt Kolding Kommunens PPR og Handicap- og Familierådgivning. Herudover blev der nedsat en styregruppe med afdelingsledelsen og repræsentanter fra kommunen. En styregruppe, der hele vejen igennem har bakket 100 pct. op om projektet, understreger Tina Lindtofte. Hun er ikke i tvivl om, at hemmeligheden bag projektets succes også ligger gemt her.

Ud af komfortzonen

- Vi har med projektet i den grad formået at få gjort op med ”holde på sit”-tankegangen. Vi er alle kommet ud af komfortzonen og har fået et bredere perspektiv på andres synspunkter. Og så har kendskabet til hinanden via de mange personlige møder gjort, at vi har fået forventningsafstemt med hinanden, siger hun.

Fx er der opstået en større forståelse for, at man ikke bare ukritisk sender patienten videre i systemet, vel vidende at det måske ikke er realistisk i den anden ende.

- Vi er kommet ud af bare at passe os selv og har fået langt større fokus på forældrene.

At Socialforskningsinstituttet i slutningen af projektfasen kom med en evaluering, der viste en øget tilfredshed hos forældrene, gav yderligere boost til motivationen om at få det i drift.

- Vi savnede dog lidt forældrenes stemme i evaluering, så vi lavede vores eget lille spørgeskema. Det viste bl.a., at de forældre, der havde prøvet begge modeller – før og efter Den Trygge Vej – var meget tilfredse. Endnu en motivation,” siger hun med et smil.

Vælger med omhu sine kampe

Faktisk er projektet blevet så stor en succes, at det går fra projekt til drift. Desværre ser det ud til at have lange udsigter med at få Den Trygge Vej udbredt til resten af regionen.

Tina Lindtofte er dog stolt af, at det lykkedes medarbejderne at gennemføre et treårigt projekt med så stor succes og med så positiv effekt for forældrene og patienterne trods de interne udfordringer.

- Jeg havde nok den fordel, at jeg er tidligere tillidsrepræsentant, så jeg kender systemet indefra. Det er nok også med til, at jeg har den indgangsvinkel, at hvis det ikke er noget, jeg kan gøre noget ved, så er det ikke min kamp. Jeg er blevet god til at vælge de kampe, som jeg kan påvirke.”

Trods et vellykket projekt på vej i drift, er Tina Lindtofte ikke umiddelbart optimistisk ved tanken om endnu en omgang.

- Jeg er desværre ikke sikker på, at vi kunne lave et tilsvarende projekt igen. Implementering af pakkeforløbene er en meget stor udfordring, i det øjeblik nogen melder sig syge, eller en patient melder afbud. Vores næste udfordring bliver implementering af behandlingspakkerne.”

Den trygge Vej

Fakta – Den Trygge Vej

Satspuljeprojektet Den Trygge Vej lægger op til en tidlig og flerspektret håndtering af barnets behov. Det sker i et parallelt forløb i sygehus- og kommunalt regi, hvor PPR-konsulenten fra starten sætter ”Barnets Team”.

”Barnets Team” består af PPR-psykologen og en fast tilknyttet sygeplejerske, læge eller psykolog. Andre deltagere i ”Barnets Team” kan være familie- eller handicaprådgiver fra kommunen samt repræsentanter fra barnets skole eller børnehave.

”Barnets Team” planlægger - sammen med forældrene - hvordan barnets problemstilling skal belyses, fx ved skoleobservation, psykologiske test, hjemmebesøg eller lignende. Alt foregår med udgangspunkt i en fælles profil af barnet og dets situation.

Som et led i Regeringens satspuljeaftale (2010-2014) blev der afsat 820 mio. kr. til gennemførelse af en række initiativer, der skulle medvirke til en styrket indsats for sindslidende. Projektet Den Trygge Vej var bare et af en række projekter med fokus på samarbejdet mellem sygehus, kommune og praksissektor.


Siden er sidst opdateret 9-5-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring