Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilPATIENTpilSpørgsmål og svar om psykiatrisk behandling og Corona-virus Co-vid 19

Spørgsmål og svar om psykiatrisk behandling og Corona-virus Co-vid 19

Nedenfor finder du svar på en række spørgsmål om Corona-epidemiens konsekvenser for behandlingen i Psykiatrien i Region Syddanmark.
 

Jeg har en tid til samtale i lokalpsykiatrien. Skal jeg fortsat møde op?

Lokalpsykiatri og ambulatorier er åbne for fremmøde:

 • Du kan stadig opleve at blive kontaktet om en evt. omlægning af din aftale fra fysisk fremmøde til telefon eller video.
 • Hører du ikke fra os, skal du møde op til samtalen. Tidspunkt og mødested fremgår af dit indkaldelsesbrev.

Vær opmærksom på, at der pt kan være midlertidige ændringer i forhold til din ret til patienttransport og refusion af transportudgifter.

Region Syddanmarks information om patienttransport
 

Før du møder op

Vi tager de fornødne forholdsregler i forhold til at forebygge spredning af smitte med coronavirus. Vi vil bede dig om det samme:

 • Ring til os, hvis du føler dig syg på dagen, eller dagen før, for dit fremmøde på sygehuset. Så kan vi aftale en ny tid eller en telefon- eller videokonsultation.
 • Vi forsøger at begrænse besøg i afdelingen. Ønsker du at have en pårørende med til samtalen, vil vi bede dig om at ringe til os, forud for samtalen.
 • Vask eller sprit hænder ofte. Der er håndsprit ved indgangen og i venterum.
 • Hold afstand til andre, hvor det kan lade sig gøre.
      

Jeg er bange for at blive smittet, når jeg møder op. Er der noget, jeg kan gøre?

Vi tager de fornødne forholdsregler for at beskytte dig mod smitte. Bl.a. har vi indrettet venterum, så der er god plads og få patienter ad gangen. Under samtalen vil der være god afstand mellem dig og din behandler.

 • Du må gerne ringe til os, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at omlægge din samtale fra fysisk fremmøde til en video- eller telefonkonsultation.
   

Skal jeg tage ansigtsmaske på under samtalen?

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at den vigtigste måde at undgå smitte på, er fysisk afstand under samtalen, hoste-etikette, håndvask og sprit. 

 • Visir eller maske er noget, der kan tjene som et supplement der, hvor retningslinjer for afstand ikke kan overholdes, fx hos en frisør eller tandlæge. Ved din samtale i psykiatrien sørger vi for, at der er den fornødne afstand mellem dig og din behandler. Derfor vil du, som udgangspunkt, ikke opleve, at din behandler har visir eller maske på.
 • Hvis du selv har et ønske om at bære ansigtsmaske under samtalen, må du gerne gøre det. Det er vigtigt, at du stadig holder afstand, vasker hænder og bruger håndsprit - også når du bærer maske.
   

Jeg deltager i et gruppeforløb. Er det aflyst?

Der er gruppeforløb med fysisk fremmøde, med mindre du hører noget andet.

 • Vi tager de fornødne forholdsregler for at forebygge smitte – bl.a. sikker afstand mellem gruppens deltagere og mulighed for at spritte hænder.
 • Evt. aflysninger af gruppe vil blive meldt direkte ud til deltagerne.
   

Hvad betyder Corona-udbruddet for de patienter, der er indlagt på psykiatrisk afdeling?

Behandlingen fortsætter uændret for patienter, der er indlagt på psykiatrisk afdeling:

 • Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og sikrer at døgnpsykiatrien fortsat er et trygt og sikkert sted for alle.
 • Vi sikrer, at du får den fornødne omsorg, pleje og behandling, hvis du bliver syg med Corona-virus.
   

Jeg er pårørende. Må jeg komme på besøg?

Vi forsøger fortsat at begrænse besøg af pårørende for at undgå spredning af smitte.

 • Du må som pårørende komme på besøg efter forudgående aftale med afdelingens personale. Styrelsen for Patientsikkerhed har præciseret, at 'nære pårørende kan deltage i uopsættelige samtaler med behandlingsmæssigt sigte i forhold til en kritisk syg psykiatrisk patient'.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed har præciseret, at patientrådgivere, advokater og bistandsværger af retssikkerhedsmæssige grunde må komme på besøg i det omfang det er nødvendigt.
   

Jeg har brug for omgående hjælp. Hvad gør jeg?

Psykiatrisk akutmodtagelse er fortsat åben:

 • Ring først, så er vi klar til at tage godt imod dig.
   

Hvordan skal jeg forholde mig ved hjemmebesøg?

Ring til os, hvis du føler dig syg, dagen før eller på dagen for hjemmebesøget.

Under besøget tager vi de fornødne forholdsregler for at undgå smitte – og vi vil bede dig om at gøre det samme:

 • Undgå fysisk kontakt, som fx at give hånd.
 • Hold afstand under samtalen i det omfang, det kan lade sig gøre.  
 • Vask eller sprit hænder ofte.

Hvis situationen omkring corona-virus forværres, kan vi være nødt til at udskyde hjemmebesøget. Du vil i så fald blive kontaktet.
 

Hvad betyder det for mig, at patientrettighederne er blevet suspenderet under Corona-epidemien?

Den midlertidige suspendering af bl.a. retten til udredning og behandling kan betyde, at du som patient på de danske sygehuse kan opleve en længere ventetid. Vi bestræber os dog på at holde ventetiden nede. Læs mere om dine patientrettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside:

Patientrettigheder
    

Spørgsmål og svar om psykiske problemer og behov for hjælp i kølvandet af Corona-epidemien.

Jeg har det psykisk dårligt - skal jeg søge hjælp?

Du skal handle på det - og søge hjælp - hvis du oplever, at:

 • Tristhed, angst eller andre psykiske problemer har bidt sig fast og varet ved i længere tid.
 • Dine psykiske problemer gør det svært for dig at klare din hverdag - komme op og i gang, få handlet ind, lavet mad, tage dig af familie og børn, gå på arbejde, komme ud af huset m.m.
   

Hvordan kan jeg komme i behandling?

Din læge er din indgang til behandling:

 • Lægen kan behandle lettere psykisk sygdom med medicin og samtaleterapi.
 • Ved alvorligere psykisk sygdom kan din læge henvise dig til behandling i psykiatrien.
 • Du må altid ringe til din læge – også hvis du bare er i tvivl.
   

Jeg er bange for at blive smittet og tør ikke gå til min læge?

Det er ikke sikkert, at du behøver møde op hos lægen:

 • Start evt. med at ringe til lægen. Mange læger tilbyder konsultation over telefon eller video.
 • Er det nødvendigt at du møder op til en samtale, vil din læge have taget de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen for, at du bliver smittet.
   

Hvad skal jeg gøre, når en, der er tæt på mig, ikke trives?

Det er udtryk for omsorg - og ikke utidig indblanding - at spørge andre, hvordan de har det.

 • Tal åbent om din bekymring: 
 • Spørg, hvordan du kan hjælpe. Du kan fx hjælpe med at bestille en tid hos lægen.
 • Respektér et 'nej' – men vend gerne tilbage.

Er du alvorligt bekymret for andre, kan du kontakte Psykiatrisk akutmodtagelse.
 

Hvad kan jeg gøre som forælder, hvis jeg er bekymret for mit barns trivsel?

Psykisk sårbare børn bliver ofte stressede ved forandringer i hverdagen. Fx kan et barn med ADHD blive mere uroligt og i forvejen ængstelige børn kan blive mere bekymrede.

 • Det er vigtigt at tale med barnet om, at det er almindeligt at have det ekstra svært i en periode, hvor alting er anderledes, end normalt.
 • Hvis dit barn er i psykiatrisk behandling, så følg behandlingen som vanligt. Gør de ting, som plejer at virke. Kontakt jeres behandlingssted, hvis du har spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen har lavet en folder med gode råd til at sikre børn og unges trivsel under Corona-epidemien.
 

Mere viden 


Siden er sidst opdateret 26-5-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt