Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilFAGFOLKpilFremskudt funktion - forebyggende behandlingsforløb for børn og unge i mistrivsel

Fremskudt funktion - forebyggende behandlingsforløb for børn og unge i mistrivsel

Projektet 'Fremskudt funktion' skal med opkvalificering af regionale og kommunale medarbejdere understøtte, styrke og udvikle samarbejdet omkring børn og unge i mistrivsel i Region Syddanmark.

Baggrund

Kommunerne i Syddanmark oplever flere børn og unge i mistrivsel. Med satspuljeprojektet ønsker de syddanske kommuner og regionen at udvikle en samarbejdsmodel, hvor henvisningerne til psykiatrien er fagligt underbyggede, og at tilbuddene i nærmiljøet styrkes.
 

Formål

Formålet med projektet er at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien og samtidig er svære at løfte for kommunerne uden den rette sparring og supervision fra psykiatrien.

Med afprøvning af en fremskudt regional funktion skal børn og unge i mistrivsel og deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet, at samarbejdet mellem psykiatrien og kommunen fungerer, og at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.
 

Metode

For at kunne yde den bedste hjælp til børn og unge i mistrivsel, er det essentielt at frontpersonalet som pædagoger, lærere eller PPR-psykologer er klædt bedst muligt på til at spotte børn og unge i målgruppen.
 

Hvis der er mistanke om et barn eller en ung, der ikke trives, kan man anmode om at få vendt sagen i et af 4 koordinerende sparringsteams, der dækker hvert sit område af regionen. Et sparringsteam er sammensat af fagfolk fra forskellige sektorer og professioner, og de kan med samtykke fra forældrene drøfte indsendte sager og i fællesskab rådgive om det videre forløb, hvad end det enkelte barn eller unge har bedst gavn af indsatser kommunalt, i nærmiljøet eller i psykiatrisygehuset.
 

I sidste ende er det dog den enkelte kommune eller psykiatrien, der træffer den endelige beslutning.
 

Succeskriterier

Med projektet er det målet:

  • at der ses et fald i andelen af børn og unge, der efter endt udredning i psykiatrien afsluttes og dermed ikke modtager behandling i psykiatrien.
  • at der er et generelt fald i eksterne henvisninger til Børne- og ungdomspsykiatrien.
  • at der ses et fald i længerevarende skolefravær på mere end 14 dage.

Derudover skal både forældre og fagpersoner opleve, at de er i stand til at håndtere børn og unge i mistrivsel samt opleve er et godt tværsektorielt samarbejde mellem den enkelte kommune og region.

 
Fremskudt funktion sparringsteams med opdelingen af fyn
 

Projektbeskrivelse

Hele projektbeskrivelsen kan læses her

 

 

 Siden er sidst opdateret 3-5-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt