Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Særlige pladser

I Region Syddanmark er der oprettet 15 døgnpladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle, mens de resterende 17 pladser er åbnet på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. På landsplan etableres i alt 150 pladser.

Det er kommunerne, der henviser til pladserne.

Målgruppen for de særlige pladser

Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svær psykisk sygdom, et eventuelt misbrugsproblem og en udadreagerende adfærd.
Der er etableret 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og 17 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

Motivation er et nøgleord

Et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og tolv måneder. Der kan anvendes tvang inden for psykiatrilovens rammer – dog med undtagelse af tvangsindlæggelser.

Derfor er det centralt, at borgeren er motiveret for tage imod behandlingstilbuddet.

På afsnittene vil der være eventuel misbrugsbehandling samt en række dagsaktiviteter som motion, kreative fag og mestring af hverdagen.

Formålet med pladserne er at tilbyde en længerevarende behandlings- og rehabiliteringsindsats for at stabilisere patientens helbred og få nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder.

Det er målet, at patienterne kan vende tilbage til en velfungerende hverdag. Sundhedsmedarbejdere fra en bred palette af faggrupper vil være omkring patienterne.

Således er der ansat både læger, sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter samt socialrådgivere til opgaven.

Nyhedsbrev

I 2019 vil der løbende blive udsendt nyhedsbreve fra de særlige pladser i Region Syddanmark.
 

Læs det første nyhedsbrev her
 

Læs det andet nyhedsbrev her
 

Læs det tredje nyhedsbrev her

 

Tilsyn

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres på de særlige pladser.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015 som ændret ved § 1 lov nr. 691 af 8. juni 2016 og lov nr. 274 af 26. marts 2019:

Læs hele lovgrundlaget til lov nr. 691 af 8. juni 2016 på retsinformation

Læs hele lovgrundlaget til lov nr. 274 af 26. marts 2019 på retsinformation

 

Spørgsmål og svar til lovforslaget

Læs spørgsmål og svar til lovforslaget til lov 691/2016 på Folketingets hjemmeside


 


Siden er senest opdateret den 02-09-2019
KontaktPsykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt