Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Særlige pladser

I Region Syddanmark er der oprettet 15 døgnpladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle, mens de resterende 17 pladser er åbnet på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. På landsplan etableres i alt 150 pladser. Det er kommunerne, der henviser til pladserne.
 

Målgruppen for de særlige pladser

De særlige pladser er især henvendt til patienter med:

  • Svær psykisk sygdom
  • Eventuelt misbrugsproblem 
  • udadreagerende adfærd
     

Formålet med de særlige pladser

Formålet med pladserne er at tilbyde en længerevarende behandlings- og rehabiliteringsindsats for at stabilisere patientens helbred og få nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder.

Det er målet, at patienterne kan vende tilbage til en velfungerende hverdag.

Derfor er det centralt, at borgeren er motiveret for tage imod behandlingstilbuddet.
 

Grundig behandling med tilstedværelse af en bred faggruppe

På afsnittene vil der være eventuel misbrugsbehandling samt en række dagsaktiviteter som motion, kreative fag og mestring af hverdagen.

Sundhedsmedarbejdere fra en bred palette af faggrupper vil være omkring patienterne.

Således er der ansat både læger, sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter samt socialrådgivere til opgaven.
 

Varigheden af opholdet

Et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og tolv måneder.
Der kan anvendes tvang inden for psykiatrilovens rammer – dog med undtagelse af tvangsindlæggelser.
 

Nyhedsbreve

I 2019 vil der løbende blive udsendt nyhedsbreve fra de særlige pladser i Region Syddanmark.

Du kan læse nyhedsbrevene her. Nyhedsbrevene åbnes som en pdf fil.
 

Tilsyn

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres på de særlige pladser.
 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015 som ændret ved § 1 lov nr. 691 af 8. juni 2016 og lov nr. 274 af 26. marts 2019:

Læs hele lovgrundlaget til lov nr. 691 af 8. juni 2016 på retsinformation

Læs hele lovgrundlaget til lov nr. 274 af 26. marts 2019 på retsinformation
 

Spørgsmål og svar til lovforslaget

Læs spørgsmål og svar til lovforslaget til lov 691/2016 på Folketingets hjemmeside


 Siden er sidst opdateret 29-5-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt