Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilFAGFOLKpilRådgivning om psykofarmakapilNyhedsbrev fra Psykiatriens Medicinrådgivning

Nyhedsbrev fra Psykiatriens Medicinrådgivning

Nyhedsbrevet fra Psykiatriens Medicinrådgivning udkommer 6 gange årligt.

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet kan du tilmelde dig her.

Herunder kan du finde tidligere nyhedsbreve.

Nyhedsbrev 5 2020 (oktober)

 • Spørgsmål: Monitorering ved dosisøgning af antipsykotika
 • Medicinrådets behandlingsvejledning ved psykotiske tilstande hos voksne
 • Nyt på infonettet
 • Esketamin (Spravato)

Nyhedsbrev 4 2020 (august)

 • Aftrapning af benzodiazepiner (artikel i månedsbladet Rationel Farmakoterapi)
 • Tilbud om undervisning - olanzapin
 • Håndtering af ekstrapyramidale symptomer (EPS) 

Nyhedsbrev 3 2020 (juni)

 • Blodprøvetagning i psykiatrien - blodprøvepakker og ny instruks
 • Lorazepam - ny formulering
 • Lithiumkarbonat i restordre
 • Dosisdispensering skal ske i FMK online - ny retningslinje og instruks
 • Sommer tillæg - prolaktin

 Nyhedsbrev 2 2020 (april)

 • Fluoxetin er i restordre
 • Din lokale farmaceut
 • Lægemiddelkomitéen for Psykiatri i Region Syddanmark
 • Perikon - et naturlægemiddel 

Nyhedsbrev 1 2020 (februar)

 • Nye markedsførte melatonin præparater
 • Seksuel dysfunktion og antipsykotika
 • Retningslinje for alkoholabstinensbehandling 

Nyhedsbrev 6 2019 (december)

 • Skift fra antipsykotisk depotinjektion til tabletbehandling
 • Clozapin og depotantipsykotika i kombination
 • Seponeringslisten 2020

Nyhedsbrev 5 2019 (oktober)

 • Ny Basisliste og Fællesliste
 • Skift mellem antidepressiva (ny retningslinje)
 • Ny guide til behandling af smerter
 • Opdateret antibiotikavejleding

Nyhedsbrev 4 2019 (august)

 • Lægemidddelinteraktioner og rygning
 • Ny national rekommandationsliste, antidepressiva
 • Nyt på infonettet

Nyhedsbrev 3 2019 (juni)

 • Ordination af lægemidler i udleveringsgruppe NB-S (clozapin og Zypadhera)
 • Ny National Klinisk retningslinje for personlighedsforstyrrelsen borderline
 • Nye antipsykotiske præparater
 • Plasmakoncentrationsbestemmelse af psykofarmaka - hvornår?

 

Nyhedsbrev 2 2019 (maj) 

 • Audit om psykofarmakologisk behandling i psykiatrien:
 • Antipsykotisk polyfarmaci
 • Benzodiazepiner

Nyhedsbrev 1 2019 (februar)

 • Overblik over lægemidler til ADHD
 • Ny instruks om administration og efterfølgende observation ved Zypadhera 

Nyhedsbrev nr. 11. December 2018

 • Medicin og kørselsforbud

Nyhedsbrev nr. 10. Oktober 2018

 • Mød Psykiatriens Medicinrådgivning
 • Information fra Infonettet

Nyhedsbrev nr. 9. August 2018

 • Antihistaminet promethazin (Phenergan)
 • Referenceintervaller for psykofarmaka
 • Behandlingssvigt ved clozapin

Nyhedsbrev nr. 8. Juni 2018

 • Ny vejledning om afhængighedsskabende lægemidler
 • Ændring i bekendtgørelse om recepter (tilføjelse til nyhedsbrev nr. 7)
 • Farmakologisk behandling af søvnforstyrrelser

Nyhedsbrev nr. 7. Marts 2018

 • Medicinanvendelse og lægeligt kørselsforbud
 • Samlet antipsykotisk døgndosis
 • Antikoligerge lægemidler
 • Ny bekendtgørelse om recepter

Nyhedsbrev nr. 6 December 2017

 • Skift af antipsykotikabehandling
 • Praktiske råd ved skift af antipsykotika
 • Antipsykotika skifteark

Nyhedsbrev nr. 5 September 2017

 • Antipsykotika og vægtproblematik

Nyhedsbrev nr. 4 Maj 2017

 • Depotinjektionsbehandling med antipsykotika
 • Udgifter til depotinjektionsantipsykotika

Nyhedsbrev nr. 3 Januar 2017

 • Serummonitorering (Terapeutic drug monitoring (TDM)) og genotypebestemmelse ved behandling med psykofarmaka – hvornår er det relevant?
 • RADS – behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ADHD

Nyhedsbrev nr. 2 Oktober 2016

 • Antikolinerge lægemidler
 • Psykoedukation for patienter - leveret af psykiatriens kliniske farmaceuter
 • Psykofarmaka og forlængelse af QT-intervallet
 • Link til alle vejledninger fra RADS på det psykiatriske område, bl.a. den nye vejledning for farmakologisk behandling af ADHD hos børn og voksne

Nyhedsbrev nr. 1 Juni 2016

 • Psykiatriens Medicinrådgivning
 • RADS vejledninger - en genvej til opdateret rationel ordinationspraksis
 • Behandling med antipsykotika under graviditet og amning

Siden er sidst opdateret 29-10-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring