Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

CPS opgaver

CPS har tre hovedopgaver: forskning, samarbejde og uddannelse, som vi varetager således:

 

CPS løfter forskningsopgaven ved at:

 • bedrive psykiatrisk sygepleje- og sundhedsforskning inden for børne, ungdoms – og voksenpsykiatriske fagområder i RSD
   
 • medvirke til at forbedre mulighederne for forskning i psykiatrien i Region Syddanmark
   
 • publicere videnskabelige artikler i internationale journals med peer review, samt deltage ved nationale og internationale kongresser med poster/foredrag
   
 • skabe netværk og forskningssamarbejde: Nationalt, nordisk/internationalt
   
 • søge intern og ekstern finansiering af forskningsinitiativer

 

CPS samarbejder:

 • bredt med psykiatrien i regionen mhp.at at etablere nye forsknings- og udviklingsprojekter
   
 • med somatiske afdelinger i regionen omkring relevante forskningsprojekter
   
 • med professionsuddannelsesinstitutioner i regionen omkring relevante forskningsprojekter
   
 • med andre forskningsmiljøer i og uden for regionen, herunder også internationalt omkring fælles projekter

 

CPS løfter uddannelsesopgaven ved at:

 • afholde nationale og internationale seminarer, workshops og konferencer
   
 • planlægge og igangsætte præ-graduate og ph.d. projekter inden for psykiatrisk sygepleje- og sundhedsforskning, samt medvirke til at etablere professor, postdoc og lektorstillinger
   
 • deltage i uddannelse, undervisning og projektvejledning inden for psykiatrisk sygepleje og forskningstilgange på bachelor-, diplom- master- og kandidatniveau
   
 • udbyde ph.d.-kurser, præ-ph.d-kurser, Journal Club, Summershools, forsknings- og vejledningsværksteder
   
 • medvirke til at udbyde master/kandidatuddannelse samt efteruddannelse på videnskabeligt niveau.
   

Siden er sidst opdateret 30-12-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt