Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Udvalgte aktiviteter og projekter

Telepsykiatrisk Centers aktiviteter spænder bredt. Nedenfor er beskrevet en række udvalgte og overordnede projekter og initiativer. Til højre kan du læse en samlet oversigt over aktiviteter og se omtale af dem i medierne.

Videokonsultationer i Psykiatrien
Videokonsultationer i Psykiatrien er, når en patient behandles i eget hjem, mens behandleren befinder sig på Psykiatrisygehuset et andet sted i regionen. Tidligere kaldte vi det Telepsykiatrisk Hjemmebehandling. Alle psykiatriske afdelinger i regionen har mulighed for at tilbyde videokonsultationer i Psykiatrien, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Se film om videokonsultationer i Psykiatrien.

Derudover bruges videokonference i dag i hele Psykiatrisygehuset til bl.a. videotolkning, udskrivningskonferencer, rådgivning behandlere imellem og møder mv.

Internetpsykiatrien
Internetpsykiatrien tilbyder behandling via internettet til patienter, der lider af angst eller let til moderat depression. Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi. Siden marts 2018 tilbydes behandling til borgere i hele landet. Se film om Internetpsytkiatrien.

Internetbaseret behandling af Binge Eating Disorder (BED)
Telepsykiatrisk Center udvikler og evaluerer et nyt internetbaseret behandlingskoncept ved let til moderat BED (Binge Eating Disorder). Det internetbaserede behandlingstilbud skal gøre det lettere at søge behandling for en lidelse, der er forbundet med alvorlige psykiske, fysiske og sociale konsekvenser.

MindApps.dk
Hjemmeside målrettet mennesker med psykiske lidelser og klinikere i psykiatrien, og som guider til at vælge den rette app til håndterng af psykiske vanskeligheder. Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med appudviklere og klinikere.

Mindhelper
Udvikling af evidensbaseret portal om mental sundhed, hvor børn og unge kan få viden om psykisk sygdom og forebyggelse, offentlige tilbud samt kvalificerede digitale hjælpemidler. Projektet er eksternt finansieret med midler fra TrygFonden.

App til patienter med borderline-lidelse
Afprøvning af system med app til selvmonitorering og hjemmebehandling af patienter med borderline-lidelse i Psykiatrisk Afdeling Svendborg. Projektet sker i et OPI-samarbejde med det private firma Monsenso.

Apps til hverdagen
Afprøvning af app, der skal hjælpe med at skabe struktur i hverdagen og fungere som kriseværktøj for psykiatriske patienter både under og efter indlæggelse på psykiatriske døgnafsnit.

Telepsykiatrisk Forskningsenhed
Danmarks første Forskningsenhed inden for telepsykiatri og eMental sundhed.

 

 


Siden er sidst opdateret d. 11-01-2019 af Psykiatrien i Syddanmark.Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt