Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilMål for psykiatrien 2013 - 2016

Mål for psykiatrien 2013 - 2016

Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder efter fire mål:

  • Kvalitet
  • Sammenhæng
  • Tilgængelighed
  • Effektivitet

Målene skal bidrage til at skabe et overordnet strategisk styringsredskab for regionsrådet, og de skal understøtte, at Region Syddanmark er foregangsregion om fire år – altså i 2016.

Også områderne sundhed og regional udvikling har politisk fastsatte mål.

Sammen med målene er en række indikatorer - angivelser af, hvad der konkret skal til for, at målene er opfyldt. Indikatorerne er skrevet ind i et målbillede sammen med en status og et 2016-mål for hvert af de fire overordnede mål.

Eksempelvis er det en indikator for ”Kvalitet i tilbuddene”, at der er indført pakkeforløb for de vigtigste diagnoser - og at fælles akutmodtagelse (FAM) er implementeret.

Når det gælder ”Sammenhæng i behandlingen” er indikatorerne blandt andet, at lokalpsykiatri er implementeret og at mindst 90 pct. patienterne behandles uden indlæggelse - samt at 100 pct. er screenet for KRAM-faktorer og får hjælp til at gøre noget ved kost, rygning, alkohol og motion.

En af indikatorerne for ”Tilgængelighed” er overholdelse af ventetider - samt at patient- og pårørendetilfredsheden er stigende.

Det fjerde mål - ”Effektivitet” opfyldes blandt andet ved, at Region Syddanmark skal være den mest produktive region på psykiatriområdet.

Målbilledet - flyer (pdf)

Målbilledet - plakat (pdf)

Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen om mål og indikatorer

Se målbilledet med alle indikatorer for psykiatrisygehuset


Siden er sidst opdateret 17-6-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26 | 5500 Middelfart | psykiatrisygehuset@rsyd.dk | Find telefon