FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
SØG
Psykiatrien i Region Syddanmark Til Region SyddanmarkTil forsiden

Afdelingens tilbud

Tilbud i lokalpsykiatrien/distriktspsykiatrien

Tidlig Interventionsteam i Aabenraa:

 • Er et behandlingstilbud til unge nydebuterede psykotiske fra ca.18 – 35 år, og behandler patienter fra et optageområde svarende til det gamle Sønderjyllands Amt.

Lokalpsykiatri Tønder har følgende behandlingstilbud:

 • Alment behandlingstilbud
 • Intensivt behandlingstilbud
 • Opsøgende psykoseteam

Lokalpsykiatri Aabenraa har følgende behandlingstilbud:

 • Alment behandlingstilbud
 • Intensivt behandlingstilbud
 • Opsøgende psykoseteam

Loakalpsykiatri Sønderborg har følgende behandlingstilbud:

 • Alment behandlingstilbud
 • Intensivt behandlingstilbud
 • Gruppeterapeutisk dagtilbud
 • Opsøgende psykoseteam
 
Lokalpsykiatri Haderslev har følgende behandlingstilbud:
 •  Alment behandlingstilbud
 •  Intensivt behandlingstilbud
 •  Opsøgende behandlingstilbud til psykotiske
 •  Behandlingstilbud til personlighedsforstyrrede
   

Gerontopsykiatrisk team består af en gerontopsykiater og en distriktssygeplejerske, der foretager undersøgelse af patienten i patientens eget hjem og giver forslag til behandling og pleje.
Behandlingen kan dog også foregå ved ambulant undersøgelse på sygehuset. Det ambulante tilbud gives altid i nært samarbejde med patientens egen læge.
Når en behandling er iværksat, følger distriktssygeplejersken patienten, og støtter patienten og pårørende i nært samarbejde med den kommunale hjemmepleje. Til gerontopsykiatrisk team er endvidere tilknyttet socialrådgiver.

Hotline
Alle 4 lokalpsykiatriske/distriktspsykiatriske centre er er en del af en hotline telefonvagt ordning, der giver patienter, der er visiterede til ordningen mulighed for telefonisk kontakt døgnet igennem. Telefonvagten varetages af sengeafsnittene i nattetimerne.

Fysio-/ergo terapi

 • Fysioterapeuter arbejder både i senge- og distriktspsykiatri.
 • Ergoterapeuter er tilknyttet det enkelte sengeafsnit eller DPC.

Tilbud i sengepsykiatrien

 • Afdelingen har i Augustenborg 53 sengepladser på 3 modtageafsnit og i Haderslev 25 sengepladser på 2 modtageafsnit. Afsnittene er åbne med mulighed for skærmning, herunder aflåsning af en mindre del af afsnittet, halvdelen eller hele afsnittet. Afsnittene modtager patienter fra eget optageområde med alle former for psykisk sygdom, herunder retsanbragte.
 • Afdelingen har 12 senge på et intensivt rehabiliteringsafsnit. som modtager patienter fra såvel psyk.afd. i Augustenborg som psyk. afd. i Haderslev. Det intensive rehabiliteringsafsnit er for svært psykisk syge med behov for en længerevarende, specialiseret og målrettet indlægggelse mhp. at patienten opnår så stor bedring, at vedkommende kan udskrives til eget hjem eller socialt tilbud.

Behandlingsafdelingen

 • En del af den psykiatriske Afdeling Augustenborg varetager opgaver for B&U- og Gerontoafdelingen.
 • ECT behandling
 • Sygeplejeartikler
 • Fagbibliotek
 • Laboratoriet er organisatorisk en del af Klinisk Kemisk Afdeling ved Sønderborg Sygehus.

Personalenormering

Afdelingen drager stor fordel af den tværfaglige sammensætning, og har en samlet personalenormering omfattende følgende faggrupper:

 • Lægestillinger (speciallæge i psykiatri, yngre læge)
 • Plejepersonale (sygeplejerske, social og sundhedsassistent, plejer)
 • Paramedicinsk personale (psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og sekretær)
 • Administrativt personale. (Økonomi, administration og HR)

Siden er sidst opdateret 5-11-2013
PsykiatrienPsykiatrien i Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26 | 5500 Middelfart | psykiatrisygehuset@rsyd.dk | Find telefon