Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Afdelingens tilbud

Tilbud i lokalpsykiatrien

Tidlig Interventionsteam i Aabenraa:

 • Er et behandlingstilbud til unge nydebuterede psykotiske fra ca.18 – 35 år, og behandler patienter fra et optageområde svarende til det gamle Sønderjyllands Amt.

Lokalpsykiatri Tønder har følgende behandlingstilbud:

 • Alment behandlingstilbud
 • Intensivt behandlingstilbud
 • Opsøgende psykoseteam

Lokalpsykiatri Aabenraa har følgende behandlingstilbud:

 • Alment behandlingstilbud
 • Intensivt behandlingstilbud
 • Opsøgende psykoseteam

Lokalpsykiatri Sønderborg har følgende behandlingstilbud:

 • Alment behandlingstilbud
 • Intensivt behandlingstilbud
 • Gruppeterapeutisk dagtilbud
 • Opsøgende psykoseteam
 
Lokalpsykiatri Haderslev har følgende behandlingstilbud:
 •  Alment behandlingstilbud
 •  Intensivt behandlingstilbud
 •  Opsøgende behandlingstilbud til psykotiske
 •  Behandlingstilbud til personlighedsforstyrrede
   

Ældrepsykiatrisk team består af en gerontopsykiater og en distriktssygeplejerske, der foretager undersøgelse af patienten i patientens eget hjem og giver forslag til behandling og pleje.
Behandlingen kan dog også foregå ved ambulant undersøgelse på sygehuset. Det ambulante tilbud gives altid i nært samarbejde med patientens egen læge.
Når en behandling er iværksat, følger distriktssygeplejersken patienten, og støtter patienten og pårørende i nært samarbejde med den kommunale hjemmepleje. Til ældrepsykiatrisk team er endvidere tilknyttet socialrådgiver.

Fysio-/ergo terapi

 • Fysioterapeuter arbejder både i senge- og lokalpsykiatri.
 • Ergoterapeuter er tilknyttet det enkelte sengeafsnit eller lokalpsykiatri.

Tilbud i sengepsykiatrien

 • Afdelingen har i Aabenraa 6 modtageafsnit med 92 døgnpladser heraf 16 ældrepsykiatriske døgnpladser. Afsnittene er åbne med mulighed for skærmning, herunder aflåsning af en mindre del af afsnittet, halvdelen eller hele afsnittet. Afsnittene modtager patienter fra eget optageområde med alle former for psykisk sygdom, herunder retsanbragte.

Behandlingsafdelingen

 • En del af den psykiatriske Afdeling Aabenraa varetager opgaver for B&U- og Ældrepsykiatrien.
 • ECT behandling
 • Sygeplejeartikler
 • Fagbibliotek
 • Laboratoriet er organisatorisk en del af Klinisk Kemisk Afdeling ved Sønderborg Sygehus.

Personalenormering

Afdelingen drager stor fordel af den tværfaglige sammensætning, og har en samlet personalenormering omfattende følgende faggrupper:

 • Lægestillinger (speciallæge i psykiatri, yngre læge)
 • Plejepersonale (sygeplejerske, social og sundhedsassistent, plejer)
 • Paramedicinsk personale (psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og sekretær)
 • Administrativt personale. (Økonomi, administration og HR)

Siden er sidst opdateret 2-3-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26 | 5500 Middelfart | psykiatrisygehuset@rsyd.dk | Find telefon