Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Dialektisk Adfærdsterapi

Henvisning til DAT-behandling foretages af en speciallæge i psykiatri, undtagelsesvis kan egen læge henvise, hvis F60.31 (emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type) allerede er stillet af speciallæge i psykiatri. Eventuel andre diagnoser bedes anført.

DAT-teamet afgør på teammøde, om en patient kan starte i commitmentfase (afklaringsfase), eller ikke. Patienten betragtes ikke som endeligt indvisiteret til behandlingen, før der er skrevet kontrakt.

Inklusionskriterier 

 •    Patienter, der opfylder kriterier efter ICD-10, F60.31: Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline type med gentagende parasuicidal, suicidal eller selvmutilerende adfærd.
 •  Patienterne vil ofte på henvisningstidspunktet være i behandling i det psykiatriske system og skal som hovedregel have flere indlæggelser bag sig.
 •  Patienterne skal være i stand til at transportere sig til behandlingsstedet gennem hele perioden.
 •  Patienterne skal være indforstået med at indgå i en behandlingskontrakt i forhold til den tilbudte behandling (gruppe- og individuel behandling).
 •  Aldersgruppe: 18-40 år.

 
Eksklusionskriterier 

 •  Patienter med massivt misbrug af alkohol og/eller euforiserende/beroligende midler.
 • Patienter med kendt misbrug, som ikke er villige til at arbejde med misbruget som problemadfærd.
 • Patienter, hvor der er mistanke om en begyndende skizofren udvikling, eller hvor patienten har en F20 diagnose.
 • Patienter i anden psykoterapeutisk behandling.
   

Der bedes om information om følgende forhold

 •  Selvskade: 
  •   Aktuel selvskade, tidligere selvskade, hvilke grad/hyppighed, hvilken form selvskade?
 •  Selvmordsadfærd: 
  •  Tidligere selvmordsforsøg?
 •  Indlæggelser:
  •  Tidligere psykiatriske indlæggelser + årsag?
 •  Anden psykiatrisk behandling:
  •   Aktuelt behandlingstilbud? 
  •  Tidligere psykoterapeutiske behandlingsforløb?
 •  Andre relevante psykiske eller sociale forhold: 
  •   Forsørgerrolle/børn.
  •  Stof/alkoholmisbrug.
  •  Boligsituation.
  •   Egen bolig/institution/hos familie.
  •  Uddannelse/arbejde.

Siden er sidst opdateret 2-3-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26 | 5500 Middelfart | psykiatrisygehuset@rsyd.dk | Find telefon