Dette er tekstversionen af Tvang på dagsordenen
Klik her for at komme til den grafiske version af Tvang på dagsordenen
Tvang på dagsordenen


Torsdag 10. december holder psykiatrisygehuset en fælles erfaringsdag om forebyggelse af tvang. Næsten 100 medarbejdere har tilmeldt sig dagen, som finder sted på Park Hotel i Middelfart.  

Alle psykiatrisygehusets afdelinger har meldt sig til at stå for en workshop om egne erfaringer ud fra deres lokale partnerskabsaftale. Her får deltagerne bl.a. viden om Identificering af strukturelle risici, Åben dialog og Six Core Strategy.

Dagen vil også byde på input om musik som middel til forebyggelse af tvang.

Efter dagen vil en kort ”opskrift” på forskellige tiltag på afdelingerne være tilgængelige for alle medarbejdere og bl.a. Videns- og Kompetenceudviklingsrådet vil arbejde videre med at nærme sig best practice ift. forebyggelse af tvang.

Hvad er partnerskabsaftalerne?
Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en såkaldt partnerskabsaftale, der skal være med til at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Målet er at halvere brugen af bæltefikseringer frem mod 2020. Region Syddanmark har sat sig det mål at nedbringe tvangen med 50 procent inden 2018.  
Hver afdeling har lavet sin egen partnerskabsaftale, hvor de beskriver, hvordan de vil nedbringe tvangen på netop deres afdeling.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk