Dette er tekstversionen af Kvalitetskonsulenter på besøg
Klik her for at komme til den grafiske version af Kvalitetskonsulenter på besøg
Kvalitetskonsulenter på besøg


Lokalpsykiatrien og de psykiatriske sengeafdelinger i Region Syddanmark får i uge 40 besøg af kvalitetskonsulenter fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet ).

IKAS undersøger rammer og arbejdsgange for at sikre, at Psykiatrien i Region Syddanmark lever op til de krav for patientbehandlingen, som er en del af Den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Ca. seks uger, efter det eksterne besøg, beslutter IKAS om Psykiatrien i Region Syddanmark er 'akkrediteret', dvs. godkendt ud fra DDKM. Der kan være ting, som sygehuset får til opgave at følge op på.

Akkrediteringen med besøg af eksterne kvalitetskonsulenter er noget, der sker hvert 3. år på samtlige danske sygehuse.

Er du gæst, patient eller pårørende - og har du spørgsmål vedrørende kvalitetskonsulenternes besøg - kan du  henvende dig til personalet.

Du kan læse mere om IKAS, DDKM og akkreditering på IKAS' hjemmeside.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk