Dette er tekstversionen af Om os
Klik her for at komme til den grafiske version af Om os

Forside - Læs op - Sitemap


Om os


Videosamtaler, internetbehandling, apps og andre digitale løsninger kan styrke mental sundhed, gøre det nemmere at få støtte og behandling. Det giver det enkelte menneske mulighed for at tage vare på eget helbred og skabe bedre sammenhæng i sit eget behandlingsforløb.

Telepsykiatrisk Center er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Vi arbejder med udvikling, implementering og forskning i digitale forebyggelses- og behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser. Vi samarbejder med andre afdelinger, virksomheder og behandlere for at forbedre og udvikle teknologier til mennesker med psykisk sårbarhed.
 

Vi samarbejder

 

Vi tilbyder

 

Vi udvikler og tester

 

Kontakt afdelingschef Marie Paldam Folker eller en af vores medarbejdere

 

Kerneopgave og mål i Telepsykiatrisk Center

Vores kerneopgave

Vi arbejder for at fremme mental sundhed og sikre, at mennesker med psykiske lidelser gennem brug af digital teknologi får støtte og behandling som hjælper dem til at leve et godt liv. 

Vores mål

Vi arbejder for en psykiatri med effektive digitale tilbud til alle borgere. Tilbud, der kan bruges når og hvor det passer den enkelte. Vi arbejder for en psykiatri, hvor digitale løsninger understøtter forebyggelse, behandling og recovery. Vi arbejder også for en psykiatri, der involverer borgere og behandlere i udvikling af teknologibaserede tilbud og udbreder de teknologier, der har vist, at de virker.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk