Dette er tekstversionen af Psykiatrien i Region Syddanmark akkrediteret
Klik her for at komme til den grafiske version af Psykiatrien i Region Syddanmark akkrediteret
Psykiatrien i Region Syddanmark akkrediteret


Psykiatrien i Region Syddanmark er nu akkrediteret ud fra standarderne i Den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Psykiatrien i Region Syddanmark tildeles status som 'akkrediteret uden bemærkninger'.  

For patienterne er akkrediteringen en blåstempling af den psykiatriske sygehusbehandling , der afspejler sygehusets stadige fokus på udviklingen af kvalitet og sikkerhed.
 

Kvalitetsudviklingen er kommet for at blive
Den nuværende status som 'akkrediteret uden bemærkninger' er gyldig til og med den 7. oktober 2014.
  

Mere info
Akkrediteringsstatus og surveyrapport offentliggøres på www.ikas.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk