Dette er tekstversionen af Totalrådgiver til ny psykiatri i Aabenraa
Klik her for at komme til den grafiske version af Totalrådgiver til ny psykiatri i Aabenraa
Totalrådgiver til ny psykiatri i Aabenraa


White Arkitekter AS skal sammen White AB være totalrådgiver på det nye psykiatribyggeri i Aabenraa. Det besluttede styregruppen for byggeriet den 4. marts 2011.

Der er mange spændende tanker og ideer i alle de fem tilbud, der blev indsendt, men der er i styregruppen enighed om, at White Arkitekter AS samlet set er det rigtige valg.

- White Arkitekter har lavet et flot og visionært oplæg, som knytter sig til det eksisterende Aabenraa Sygehus, samtidig med at grundens terrænfald udnyttes til et spændende nybyggeri, fortæller psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen.

Når nybyggeriet står klar ved udgangen af 2013 skal det rumme de psykiatriske afdelinger i Haderslev og Augustenborg samt børne- og ungdomspsykiatrien, som i dag har til huse i Augustenborg og Kolding. De i alt 20.000 kvm. vil således primært komme til at indeholde døgnfunktion for voksne og ældre samt døgnfunktion og ambulante behandlingstilbud til børn og unge.

Det videre forløb
White Arkitekter AS og White AB skal med baggrund i det tidligere godkendte programoplæg forestå udarbejdelsen af et byggeprogram, der i det videre forløb skal danne baggrund for et projektforslag. Projektforslaget skal være færdigt til foråret 2012.

Projektstyregruppen og brugergrupper inddrages fortsat i planlægningen af det endelige byggeri.

Fakta


 

.Yderligere oplysninger fås hos:Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk