Dette er tekstversionen af Psykiatrisygehuset lægger afdelinger sammen
Klik her for at komme til den grafiske version af Psykiatrisygehuset lægger afdelinger sammen
Psykiatrisygehuset lægger afdelinger sammen


Med 37 stemmer for og tre imod vedtog regionsrådet den 25. oktober, at der fremover skal være børne- og ungdomspsykiatriske senge tre steder i Region Syddanmark – nemlig i Odense, Aabenraa og Esbjerg. De vedtog samtidigt, at børn og unge skal kunne modtages akut i Odense og Esbjerg.

Dermed fravalgte et stort flertal de to øvrige foreslåede modeller – Model 1 med senge ét sted i regionen og Model 2 med senge to steder. Justeringerne på det børne- og ungdomspsykiatriske område har givet anledning til mest debat både blandt medarbejdere og blandt politikerne. Mens der var fuld enighed om sammenlægningen af de voksenpsykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle samt i Augustenborg og Haderslev.

Døgntilbud til Esbjerg
Inden for børne- og ungdomspsykiatrien har pilen imidlertid fortrinsvis peget på Model 3, der giver borgere i Esbjerg og omegn et døgntilbud tæt på. Modellen betyder dog samtidigt, at borgere i trekantsområdet, når de børne- og ungdomspsykiatriske sengepladser i Kolding flytter til Aabenraa, får flere kilometer til børne- og ungdomspsykiatriske sengeafsnit.

Den vedtagne Model 3 får syv børne- og ungdomspsykiatriske sengepladser i Esbjerg, 22 i Odense og 18 i det nybyggeri, som er undervejs i Aabenraa.

Almene senge i Aabenraa og ?
Den kommende sønderjyske almenpsykiatriske afdeling vil samle sin døgnfunktion i nybyggeriet i Aabenraa. Mens den nye samlede Vejle-Kolding afdeling i følge psykiatriplanen skal have døgnfunktion i nybyggeri i Vejle. Regeringens ekspertudvalg peger dog på Kolding – altså tæt på det somatiske sygehus og den fælles akutmodtagelse dér.

De fremtidige tre børne- og ungdompsykiatriske afdelinger får døgnfunktioner i henholdsvis Odense, Aabenraa og Esbjerg. Afdelingerne får ambulante funktioner i Odense, Kolding, Aabenraa (Augustenborg - indtil byggeriet i Aabenraa står klar) og Esbjerg.

Referat fra regionsrådsmødet den 25. oktober 2010

Psykiatriplanen – hovedelementer

Sideløbende bygges der nyt i Esbjerg, Aabenraa og Middelfart, og der indrettes lokalpsykiatrier blandt andet i Svendborg, Brørup, Tønder, Haderslev, Middelfart og Fredericia.

Børne- og ungdomspsykiatrien
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk