Dette er tekstversionen af Center for spiseforstyrrelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Center for spiseforstyrrelser

Forside - Læs op - Sitemap


Center for spiseforstyrrelser


J. B. Winsløws Vej 16, indgang 230
5000 Odense C
Tlf.: 9944 8640

Funktionsområde

Centret er et højt specialiseret tilbud til patienter med alvorlige spiseforstyrrelser i Region Syddanmark/Danmark. 
Børn, unge og voksne med nervøse spiseforstyrrelser er centrets kernepatienter. Det vil sige patienter med anorexia nervosa og bulimia nervosa. Fedme og overspisning (binge eating disorder) er ikke centrets kerneområde.

Center for Spiseforstyrrelser har siden oprettelsen i 1993 behandlet ca. 1600 patienter med spiseforstyrrelser.

Center for Spiseforstyrrelser er et formaliseret samarbejde mellem to afdelinger på Odense Universitetshospita og to afdelinger på Psykiatrihospitalet i Regions Syddanmarkl:

Samarbejdet omfatter bl.a. undersøgelse af patienten, planlægning af behandling og uddannelse af medarbejderne. Desuden omfatter det forsknings- og udviklingsprojekter på nationalt og internationalt niveau.

Center for Spiseforstyrrelser fungerer som videncenter i Region Syd og bistår med vejledning, udredning, undervisning og behandling af patienter.

Fakta

Afdelingsledelserne for deltagende afdelinger:

Antal driftssenge: 16

Antal ambulante besøg pr. dag: ca. 14 pr. dag

Der er ét spiseforstyrrelsesteam i børne- og ungdomspsykiatrien og ét i voksenpsykiatrien. Indlæggelse sker i alment børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit, i voksenpsykiatrisk afsnit, i endokrinologisk afsnit og i pædiatrisk psykosomatisk afsnit.
Behandlingen er tosporet (somatik og psykiatri) for patienter med diagnosen F50.0 (anorexia nervosa). Undersøgelser og behandling koordineres på fælles konferencer. 

Uddannelse og undervisning

Der er 2 temadage om året for det tværfaglige personale i de deltagende afdelinger.
Afdelingen giver undervisning til institutioner, som skoler og interesseorganisationer i Region Syddanmark og øvrige Danmark. Desuden gives der undervisning til diverse faggrupper, se de respektive afdelinger.

Centermedarbejderne deltager i internationale kongresser og arrangerer symposier ved kongresser. Endvidere underviser centermedarbejderne ved institutioner og interesseorganisationer primært i Region Syddanmark.

Der er en forskningsgruppe med tilknytning til Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Fokus er epidemiologi og ætiologi (tvillingestudier, hormonelle følgevirkninger af sult, somatiske komplikationer ved svære spiseforstyrrelser) effektmålinger samt metodeudvikling. Der er p.t. to phd.-studerende og en nordisk projektgruppe vedrørende FlerFamilieTerapi.

Undervisning til patient og pårørende

I Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er der forældregrupper for forældre til patienter med spiseforstyrrelser.

På Almenpsykiatrisk afdeling P Odense er der forældre/pårørendegruppe for patienter med spiseforstyrrelser. Der er udarbejdet brochurer, som beskriver undersøgelse og behandling.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk