Dette er tekstversionen af Åbenhedsprisen 2009
Klik her for at komme til den grafiske version af Åbenhedsprisen 2009
Åbenhedsprisen 2009


Er din arbejdsplads god til at inddrage borgerne? Hvis svaret er ja, er det nu, du og dine kolleger skal overveje, om I vil søge Region Syddanmarks Åbenhedspris 2009.

250.000 kr. på højkant

Vinderne kan få op til 250.000 kr. En dommerkomite, sammensat af personer fra bl.a. patientforeninger, regionsrådet og pressen skal beslutte, hvem der skal have prisen.

Dommerkomitieen afgør, om alle pengene skal gå til 1. prisen, eller om beløbet skal deles mellem 1., 2. og 3. pladsen.

Hvem kan søge?

Åbenhedsprisen kan søges af sygehuse, botilbud, institutioner, enkelte afdelinger m.v., som drives af regionen.

For at komme i betragtning til åbenhedsprisen, skal man kunne dokumentere, at man er god til at involvere borgere og brugere i dagligdagen. Det kan f.eks. være en sygehusafdeling, der er god til at trække på borgerens viden. Andre eksempler kan være anvendelsen af weblogs, dialogmøder, workshops, borgerråd og brugerbestyrelser.

Pengene går til dem, der bedst praktiserer begreberne åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

Sådan søger du

Ansøgningen skal være regionen i hænde senest onsdag 1. april 2009.

Læs mere om Åbenhedsprisen og find ansøgningsskemaet på Region Syddanmarks hjemmeside.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk